Sunday, 16 De December De 2018
Casa Consistorial, Canalda - 25283
Phone: 636793722 Fax:

EMD de Canalda
Casa Consistorial
25283 Canalda

Lleida
canalda@canalda.ddl.net

Tots els continguts del lloc web de EMD Canalda -que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.- són, bé propietat de EMD Canalda, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web EMD Canalda és propietat exclusiva de EMD Canalda i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web EMD Canalda és de EMD Canalda o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de EMD Canalda o dels seus proveïdors.

EMD Canalda i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de EMD Canalda són marques protegides per EMD Canalda. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de EMD Canalda (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de EMD Canalda constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

EMD Canalda es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, EMD Canalda es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de EMD Canalda com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i EMD Canalda no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. EMD Canalda no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de EMD Canalda.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que EMD Canalda inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que EMD Canalda no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a EMD Canalda no implica que EMD Canalda l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de EMD Canalda es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats de la EMD Canalda.

EMD Canalda exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de EMD Canalda o de webs de tercers.

EMD Canalda no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de EMD Canalda.

El contingut del web de EMD Canalda únicament és aplicable a territori espanyol.

EMD Canalda garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de EMD Canalda. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de EMD Canalda, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de EMD Canalda enviant un e-mail a: canalda@canalda.ddl.net

Highlights

Sitemap